ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนกิจกรรม

1. การลงทะเบียนชมรมให้เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชมรม คลิกที่นี่

2. เริ่มลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.55 น. ถึง วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.

3.นักเรียนมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ 1 คน ต่อ 1 กิจกรรมชมรมเท่านั้น 

4. การเข้าใช้งาน ผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ใช้  รหัสประจำตัวนักเรียน  เหมือนกัน 

หมายเหตุ  หากนักเรียนเลือกสมัครชมรมใดแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนชมรมได้อีก

รายละเอียดกิจกรรมชมรม

 

รายละเอียดกิจกรรมชมรม คลิกที่นี่

หากมีปัญหาในการสมัครชมรมให้ติดต่อที่ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภายในวัน พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

website counter