ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนกิจกรรม

1. การลงทะเบียนชุมนุมให้เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม คลิกที่นี่

2. เริ่มลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.

ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.

3.นักเรียนมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ 1 คน ต่อ 1 กิจกรรมชุมนุมเท่านั้น 

4. การเข้าใช้งาน ผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ใช้  รหัสประจำตัวนักเรียน  เหมือนกัน 

รายละเอียดกิจกรรมชมรม

 

รายละเอียดกิจกรรมชมรม คลิกที่นี่